Tuesday, 4 September 2012

Farpais Cuspair FilmG - Iomhaigh 3


Seo agad an iomhaigh mu dheireadh.

A bheil thu air sùil gheur a chumail air na h-iomhaighean?  Dè cuspair a th’ ann?
Cuir do bheachdan thugainn tro Facebook, Twitter no post-d gu fios@filmg.co.uk.
Cuimnich gu bheil an fharpais a' dùnadh aig meadhan oidhche air Diardaoin.

No comments:

Post a Comment