Thursday, 30 August 2012

Farpais Cuspair FilmG!


Dèan tomhais air cuspair FilmG agus faigh cothrom air iPad a bhuannachadh.
Tha FilmG air ais airson bliadhna eile ach mus tòisich an fharpais mhòr, tha dùbhlan againn dhut!
Dè dh’fheumas tu dèanamh?
Chì thu an seo a’ chiad dealbh a-mach a trì – seallaidh sinn an dàrna dhealbh dhut air Diluain agus an treasamh dealbh air Dimàirt.

Cuir do bheachdan thugainn tro Facebook, Twitter no post-d gu fios@filmg.co.uk. Bidh agad gus meadhan oidhche air Diardaoin 6 Sultain gus pàirt a ghabhail.
Thèid ainm a’ bhuannaiche a thaghadh à ad nam freagairtean ceart le neach neo-eisimileach air Dihaoine 7 Sultain.  Thèid cuspair FilmG 2013 fhoillseachadh Dihaoine cuideachd.
Siuthad, feuch air! Innse dhuinn dè tha an iomhaigh seo a' ciallachadh dhutsa?