Tuesday, 4 September 2012

Farpais Cuspair FilmG - Iomhaigh 3


Seo agad an iomhaigh mu dheireadh.

A bheil thu air sùil gheur a chumail air na h-iomhaighean?  Dè cuspair a th’ ann?
Cuir do bheachdan thugainn tro Facebook, Twitter no post-d gu fios@filmg.co.uk.
Cuimnich gu bheil an fharpais a' dùnadh aig meadhan oidhche air Diardaoin.

Monday, 3 September 2012

Farpais Cuspair FilmG! Iomhaigh 2


Seo agad an dàrna iomhaigh.

Dè an ceangal a tha eadar an dealbh a chunnaic thu air Diardaoin agus an dealbh seo? A bheil an cuspair agad fhathast?
Cuir do bheachdan thugainn tro Facebook, Twitter no post-d gu fios@filmg.co.uk.
Cumhnich gu bheil cothrom agad air iPad a bhuannachadh!